Wat is KLIP ?

KLIP is het Kabel- en LeidingInformatiePortaal. Het is een webtoepassing van AGIV en dient als uitwisselingsplatform tussen de planaanvragers en de kabel- en leidingbeheerders. Het KLIP-portaal heeft als doel schade aan kabels en leidingen bij grondwerken en de bijhorende gevolgen voor de mens en het leefmilieu te voorkomen. Het KLIP laat toe de procedure efficiënter te maken door de uitwisselingsperiode te verkorten tot 7 werkdagen.

Esri BeLux kan u helpen

Esri BeLux heeft zowel voor de kabel- en leidingbeheerder als voor de planaanvrager diverse tools te beschikking om de interne werking en de synchronisatie met het KLIP-portaal optimaal te laten verlopen. Deze oplossingen bevatten zowel de KLIP-extensie, data omzetting, opmaak van de IMKL, abonnement om het volledige KLIP-beheer uit te voeren, geoportaal waar alle bekomen informatie kan beheerd worden,… Op de respectievelijke pagina van de planaanvrager of van de kabel- en leidingbeheerder vindt u hierover extra informatie.